เปิดสวนอินทผลัม บ้านวังหงส์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ รับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช่วงคลายล๊อค COVID ระยะที่ 4

บ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง  ทีมข่าวช่อง 13 สยามไทย พร้อมด้วย ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ สวนอินทผลัมบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสวนของ นายบุญญรัตน์ ยิ้มสาระ เกษตรกรบ้านวังหงส์ หมู่ 6 ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเริ่มปลูกอินทผาลัม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งแต่เดิมเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่ เนื้อ และได้เปลี่ยนวิถีจากการ เลี้ยงไก่เนื้อ และเกิดปัญหามาก จึงปรับเปลี่ยนตนเองมาทำสวนอินทผลัม โดยเบื้องต้นได้สั่งต้นพันธุ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้นพันธุ์มาจากการเพาะเมล็ด ในระยะหลังๆจึงมีการศึกษาและนำต้นพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศโดยต้นพันธุ์มาจากการเพาะเนื้อเยื่อ น่าจะมีราคาสูงแต่ความเสี่ยงก็น้อยลง จากจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้ วันที่ได้ผลผลิตรุ่นแรก ก็มีความภาคภูมิใจ และเริ่มมีการจำหน่าย โดยราคาที่สวนฯ เริ่มต้นที่ 400-800 บาท มีกว่า 10 สายพันธ์ แต่ละสายพันธุ์มีรสชาติหวานและกรอบแตกต่างกัน การบำรุงรักษา เช่นการป้องกันแก้ไขปัญหาด้วงเจาะลำต้น ก็ใช้วิธีกำจัดโดยใช้เหล็กแหลมเล็ก ๆ แทงลงไปตามรูที่หนอนเจาะ นาน ๆ ครั้งจึงจะหยอดยากำจัดหนอนด้วง นอกจากนั้นยังบำรุงต้นอินทผลัมด้วยปุ๋ยคอก ขี้นกกระทา ซึ่งทำให้ ต้นอินทผาลัมมีความเจริญงอกงามดี ซึ่งได้ใช้ปุ๋ยขี้นกกระทามาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

นายบุญญรัตน์ ยิ้มสาระ เกษตรกร ผู้ทำสวนอินทผลัม ตำบลท่าไม้ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่พึ่งพาตนเองเป็นหลัก มาตลอด กล่าว่า หากภาครัฐจะช่วยดูแลช่วยเหลือด้านการตลาดก็จะทำให้เกษตรกรมีความอุ่นใจ มั่นใจมากขึ้น ซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลการตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี หากทำได้จะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
ช่วงคลายล๊อค covid ระยะที่ 4 ผ่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์ แวะชมสวนอินทผลัมบ้านวังหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้ เข้าชมและเลือกซื้อได้ ทุกวันหรือสอบถามที่ 08-7464-6265 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัดภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.