ระยอง-นายก ช้าง ชี้แจงประเด็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แก่ผู้นำชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (นายก ช้าง) พร้อมด้วย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(1) และนายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(2) ร่วมกันชี้แจงประเด็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขยายถนนสายตอนระยอง - บ้านแลง,สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 – เนินอู่ทอง อำเภอแลง และสายชำฆ้อ – เขาช่องลม แก่ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดังกล่าว ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดระยอง ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดระยอง มีอัตราการใช้รถบนท้องถนน และสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน และได้รับเสียงเรียกร้องจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผิวทางจราจร จึงจำเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเร็วที่สุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดระยอง และผู้สัญจรให้มากที่สุด

ณัฐพงศ์,ปัญญาวัชร : อบจ.ระยอง ภาพ/ข่าว
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.