ส.ส.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เป็นประธานสัมมนากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร หัวข้อ "การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ"

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 มิ.ย.63 ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ เลขาธิการกรรมาธิการการทหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนากรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ "การส่งเสริมสวัสดิการกำลังพลกองทัพเรือ" โดยมี นาวาเอก ฤทัย ใสสุก รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้การต้อนรับ พร้อมด้วย พลเรือโท จำนงค์ กิติพีระชน อดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และข้าราชการกำลังพลของกองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีโดยการบรรยายในครั้งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิ ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างการ จิตใจ สติปัญญา สังคม ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่กำลังพลและครอบครัวของกองเรือยุทธการและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งทุกคนสามารถนำผลลัพธ์จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำลังพลและครอบครัวต่อไปภาพ/ข่าว นันทชัย เชื้อสนุก-สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.