ราชบุรี - ทหารช่างเตรียมพร้อมช่วยเหลือปปช. หวั่นเกิดอุทกภัย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิ.ย.63 ที่บริเวณสนามบิน ค่ายบุรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล กรมการทหารช่าง ในพิธีตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สำหรับการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมการทหารช่าง

      ทั้งนี้เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝน ของประเทศไทย ปี 63 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63 โดยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง  และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก  ทางกองทัพบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ไว้ให้พร้อม เพื่อจะเข้าแก้ไขปัญหาให้ประชาชนยามได้รับความเดือดร้อน  กรมการทหารช่างมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมการทหารช่าง ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน  เฝ้าติดตามข่าวสารในพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จ.ราชบุรี และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      สำหรับยุทโธปกรณ์ที่นำมาในวันนี้ ส่วนใหญ่ทหารช่างทั่วประเทศจะมีใช้งานอยู่ในหน่วย และเครื่องมือบางส่วนอาจมีใช้ในหน่วยทหารเหล่าอื่นด้วย อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้นอกจากจะใช้ในภารกิจทางทหารแล้ว ยามสงบได้นำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  ดินโคลนถล่ม ฯลฯ ได้ทุกสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เช่น  มีเรือแพ  สะพาน  รถสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นต้น เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนเวลาน้ำท่วม , เครื่องมือช่างประเภท รถถากถาง  รถโกยตัก  รถตักบรรทุก รถยนต์บรรทุกเทท้าย สามารถนำไปช่วยเหลือเวลาดินโคลนถล่ม และปรับปรุงเส้นทาง ,  เครื่องมือช่างประเภท ชุดประปาสนาม  รถผลิตน้ำดื่ม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ ก็สามารถนำไปช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อนได้ในหลายๆ เรื่อง นอกจากนั้นขีดความสามารถของกำลังพลเหล่าทหารช่าง ยังช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก  วาตภัย  อุทกภัยอีกด้วย ทหารช่างจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนทุกเวลา ทุกสถานการณ์  และทุกภารกิจ

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.