ทัพเรือภาคที่ 3 รับการขอบคุณจากผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเล

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคทึ่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ให้การต้อนรับ ดต.ยุทธพงษ์ ช่างเหล็ก ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นบ้านอ่าวมะขาม ที่ได้นำผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเล และครอบครัวซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งหมดจำนวน 7 คน เข้าขอบคุณผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนในท้องทะเลไทยอย่างเต็มความสามารถ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.