ศรีสะเกษ - ทหารกองพันทหารราบที่ 13 ช่วยเกษตรกรเก็บเงาะก่อนขอซื้อนำกลับไปเลี้ยงกำลังพล

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่บ้านโคกเจริญ หมู่ 6 ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  พันโท จิระกิจ จิตรภักดี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 13 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี มอบหมายให้ร้อยตรี ไพศาล ไพทูลพิม  นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองพันทหารราบที่ 13 นำกำลังทหาร 10 นาย เข้าช่วยเกษตรกรเก็บเงาะที่กำลังสุก หากปล่อยทิ้งไว้อาจเน่าเสียได้ แม้เงาะไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากขาดน้ำ ราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าใดนัก ขายหน้าสวนกิโลกรัมละ  20 บาท  นอกจากทหารได้ช่วยเก็บเงาะจากต้นแล้ว  ก็ยังได้ช่วยอุดหนุน ซื้อเงาะ 200 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลอีกด้วย
   นางประพิษ  พันธ์พวง เจ้าของสวนเงาะ กล่าวว่า ปีนี้แล้ง เงาะขาดน้ำ ผลผลิตน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์ น้ำไม่เพียงพอราคาเงาะก็ไม่ดี ซื้อถึงสวน ขายกิโลกรัมละ 20 บาท  ซึ่งทุกปีเคยขายกิโลละ 30 บาท  ดีใจที่ทหารได้เข้ามาช่วยเก็บเงาะและช่วยซื้อเงาะ แม้ราคาถูกก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่าฝากลูกหลาน ฝากทหารไปกิน

ภาพ ข่าว โดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.