นครสวรรค์ - สส.ภิญโญ เดินแจกข้าวสาร-ไข่ และผ้าหน้ากากอนามัย แบบเคาะประตูบ้าน "Knock Door" ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในชุมชนหลังอู๋ทันจิตร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 16.30 นาฬิกา นายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 นครสวรรค์ พร้อมครอบครัว นำข้าวสาร-ไข่-ผ้าหน้ากากอนามัย เดินแจกแบบเคาะประตูบ้าน "Knock Door" ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ณ ชุมชนหลังอู๋ทันจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี 100 กว่าหลังคาเรือน จากการเปิดเผยของ นายภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ ว่าจากการที่ตนมาเดินแจกข้าวสาร-ไข่-ผ้าหน้ากากอนามัย แบบเคาะประตูบ้าน "Knock Door" ครั้งนี้เพื่อไม่อยากให้ประชาชนต้องมารอให้ร้อนแดด และมาร่วมตัวที่ใกล้กัน และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย และที่สำคัญ นายภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนหลังอู๋ทันจิตร ควรใส่ผ้าหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 และแนะนำให้ชาวชุมชนหลังอู่ทันจิตร ให้ฟังข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข และให้ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.