อำเภอเก้าเลี้ยว จัดประชุม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะตรวจติดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์(สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส) ประจำปี 2563 โดยพระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฯ และ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน พุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง /ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง / ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมภรณ์ / ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวดงเหนือ เข้าร่วม ทั้งนี้พระครูนิวิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว พระครูนิภาธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหัวดงเหนือ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลงานแนวทางที่ได้ปฎิบัติในช่วงที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวดงเหนือ (ชั้นล่าง) ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.