รองพ่อเมืองสี่แคว นำทีมตรวจติดตามและประเมินผลการผ่อนคลาย บังคับใช้บางมาตรการ ที่ตลาดศรีนคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ทีมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำทีมโดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะ ออกตรวจติดตามในตลาดสดศรีนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการติดตามให้ตลาดดำเนินการตามมาตรการมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีแอลกอฮอล์เจล ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง ตามสมควร มีการควบคุมลูกค้ามิให้แออัด หลังจากนั้น นายปรีชาเดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ แก่เจ้าของตลาดและผู้ประกอบการ พร้อมยังกำชับให้มีมาตารการคุมเข้มให้ดี และได้มอบชุด CLEAN TOGETHER ประกอบด้วย น้ำยาไฮโปคลอไรท์ แอลกอฮอล์ 70 % เจลล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ กระดาษทิชชู และแผ่นพับให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย จากการลงตรวจ และติดตาม นับได้ว่าตลาดศรีนครเป็นตลาดที่ครบวงจร มีทั้งตลาดสด ตลาดนัด ตลาดเสื้อแฟร์ชั่น และตลาดค้าส่ง แต่ทางผู้ประกอบการ ของตลาดศรีนคร ก็ยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และคุมเข้ม เกี่ยวกับการตั้งจุดคัดกรอง ทั้งหมดถึง 5 จุด เพื่อป้องกัน และความเชื่อมั่นกับลูกค้าทุกคน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.