เชียงราย - ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุก จัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันส่งถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ๖๓ เวลา 11.๐๐ น. พล.ต. สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.ศบภ.มทบ.37 คุณสุรภี   คุณยศยิ่ง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ. 37 และแม่บ้าน มทบ.37 พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ฉก.ม.2 และ ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯ จัดชุด “Army  Delivery” ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด บริษัท นิ่มลิสซิ่ง จำกัด  สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด) จังหวัดเชียงราย  โดยชุด “Army  Delivery” นำอาหาร น้ำดื่ม ส่งถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน (ชุมชนน้ำลัด ทวีรัตน์ บ้านดอย ห้วยปลากั้ง) “Army Berber Delivery” บริการตัดผมฟรี (ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์) และ “Army  Delivery” เสนารักษ์เดินเท้าทำการรักษาพยาบาลขั้นต้นและคัดกรองผู้เข้ารับอาหารกล่อง ร่วมกับสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และส่วนหนึ่งดำเนินการแจกจ่าย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม บ้านน้ำลัด ต.ริมกก  อ.เมือง จว.ช.ร. รวมจำนวน 5๐๐ ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ผลการปฏิบัติ : มีประชาชนเข้ารับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จำนวน 5๐๐ คน โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังเพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งภาพ/ข่าว สราวุธ คำฟูบุตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.