ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หาแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคแก่พี่น้องประชาชน และเกษตรกรชาวสวน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ บ่อน้ำ และฝายน้ำต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ และมีการขุดลอกสระน้ำที่ตื้นเขินบางส่วน เพื่อรองรับน้ำ รวมทั้งหาแหล่งน้ำสำรองขุดขยายสระพักน้ำดิบ เพื่อสำรองปริมาณน้ำในการอุปโภค-บริโภค และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงไปยังระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อให้ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลทับมา
นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมทั้งยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองทับมา เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ได้นำไปรดหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้อีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.