ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อรองรับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อรองรับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู เพื้อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ช่วยเหลือทุกมิติ คัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุพจน์   รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการประชุม  เพื่อเป็นการเตรียมการวางแผนกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสำหรับการกลับมาสู่สภาวะปกติ
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.