ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม 5 ส. ที่พักข้าราชการกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สะพานหิน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส. อาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ (ทัพเรือภาคที่ 3) สะพานหิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักอาศัยของข้าราชการทัพเรือภาคที่ 3 และสร้างบรรยากาศบ้านพักอาศัยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.