3 ห้างสรรพสินค้าจังหวัดกระบี่ หลังรัฐบาลคลายล็อคดาวน์ ระยะ2 และ ย้ำปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก สร้างความเข้าใจแพล็ทฟิร์ม แอบไทยชนะ แก่ประชาชน

ณ  บรรยากาศห้างสรรพสินค้า  3  แห่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่     การปฏิบัติตามมติผ่อนปรนระยะ 2 หลังคลายล็อคดาวน์   อย่างเคร่งครัด   มีประชาชนเดินทางมาเพื่อซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้า  อุปโภคบริโภค  เป็นระยะ  โดยเบื้อง  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามไปยังผู้จัดการของห้าง  ปรากฏว่า  ทุกห้างประชาชนให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามกฎของห้าง  และให้ความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล   โดยจุที่  1  ลงพื้นที่ห้างแม็คโคสาขากระบี่   มีการยืนแถวตามการเว้นระยะห่างทางสังคม   single    distancing   กรณีมีที่นั่งพักรอมีเครื่องหมายชัดเจน    โดยมีกระบวนการเข้าแถวตามระยะห่าง  มีการแสกนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในห้าง   หากมีอุณหภูมิเกิน  37.5 องศา ก็จะไม่สามารถเข้าได้   สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้า เนื่องจากตั้งแต่วันที่  17 พ.ค.63  วันแรกของการเปิดห้างมาตรการ ระยะ 2 ผ่อนปรนหลังคลายล็อคดาว์    เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชน   สร้างความเข้าใจ เรื่อง   การใช้  แอ็บไทยชนะ จำนวน  2 ระบบ   ในการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์มโฟน    โดยสแกนคิวอาร์โค้ต ตามป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ ไว้บริการตามระบบ   และสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน  เจ้าหน้าที่จะตั้งโต๊ะลงทะเบียนในระบบ    manual  และแจกบัตรคิว  เพื่อให้ทราบว่าเป็นคนที่เท่าไหร่   ทั้งนี้    เช็คอินเพื่อความปลอดภัย  และสามารถทราบได้ว่า   ห้างดังกล่าวมีความหน่าแน่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไร  และหากเกิดเป็นกรณีกลุ่มเสี่ยงทางเจ้าหน้าที่จะๆได้ทราบเส้นไทม์ไลน์การติดต่อต่อ     นอกจากนี้ทางห้างสรรพสินค้าได้มีการปฏิบัติตามมาตรของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ตาม 5 มาตรการของ ศบค. คือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่  เว้นระยะห่าง ใช้พื้นที่สาธารณะ  แต่ละจุดมีบริการเจลแอลกอฮอล์   จำกัดคนเข้าใช้บริการในแต่ละแผนก  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19

ทางด้าน  นายวรรณชัย   คงเรือง   อายุ 33   ปี   ประชาชนชาวอำเภอคลองท่อม  อาชีพทำสวน     ตนเดินทางจากอำเภอคลองท่อมเพื่อพาบุตรชายมาซื้ออุปกรณ์การเรียน     พึงพอใจในระบบการคัดกรอง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคัดกรอง  ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด  19 ได้เป็นอย่างดี   สำหรับกระบวนก็ไม่ยุ่งยาก เพระมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ  ในขณะที่  บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือ  เข้าใจ  และไม่มีอะไรเสียหาย  มีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต แบบวิถีใหม่   สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด 19  ได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ  มโนธรรม ใจหาญ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.