Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม วันไหลสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า ชาว ทลฉ.”

     ที่ สนามหญ้า อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และเป็นประเพณีฉลองการขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และเป็นวันที่คนไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความเป็นสิริมงคล ให้กับ พนักงาน ผู้บริหารและผู้ช่วยปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บริหารระดับสูงนั่งในพิธีรดน้ำขอพร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม การเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.