Header Ads

 


”ผอ.รร.วัดบวรมงคล“ จัดกิจกรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ ร่วมขับเคลื่อน สร้างความรัก และความภูมิใจ ในชาติประวัติศาสตร์ไทย
  ”ผอ.รร.วัดบวรมงคล“ จัดกิจกรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ ร่วมขับเคลื่อน สร้างความรัก และความภูมิใจ ในชาติประวัติศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาตรี จินดามณี ผูัอำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดบวรมงคล ร่วมขับเคลื่อน การสร้างความรัก และความภูมิใจ ในชาติไทย ประวัติศาสตร์ไทย ผ่านกระบวนการลูกเสือ ด้วยการจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประวัติศาสตร์  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2,566


ผอ. รร.วัดบวรมงคล กล่าวว่า ลูกเสือและเนตรนารี ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมเดินทางไกล การประกอบอาหาร ด้วย เครื่องครัว ในอดีต การเรียนรู้ เกี่ยวกับการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการใช้เงื่อน ในการสร้างบ้านแบบเรือนผูก 


ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ ลูกเสือ และประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน อีกทางยังใช้ กระบวนการ นวัตกรรม การบริหารจัดการค่าย ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผล และความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ ”ผอ.ชาตรี กล่าว“
ขับเคลื่อนโดย Blogger.