Header Ads

 


พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล (ด้วยเตโชธาตุ) วันขึ้นปีใหม่

 พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล (ด้วยเตโชธาตุ) วันขึ้นปีใหม่


อิทธิพลความเชื่อเรื่องเทวาผู้ปกปักรักษาบุคคลที่มีมาแต่เดิมโบราณ ได้รับตามคติปรัชญา ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา ทั้งทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นวครหะ หรือเทพนพเคราะห์ เชื่อว่าเป็นผู้บงการดูแลโชคชะตาของความเป็นไปของมนุษย์ทั้งหมด แม้แต่ทางศาสนาพุทธนิกายมหายานในโบราณ มีคติเชื่อว่าดวงดาวทั้ง 9 (พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์) คือ พระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ และ (พระราหู พระเกตุ) คือ พระโพธิ์สัตว์ ทั้ง 2พระองค์ ที่จะดูแลดวงชะตาชีวิตเรา ซึ่งพระองค์ท่านได้ปฏิญาณตนไว้ว่า จะแผ่เมตตาไปให้แก่สรรพสัตว์ที่เกิดในโลกนี้นานถึง 4 กัลป์ 

ผนวกรวมกับการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายของดวงดาวทางด้านดาราศาสตร์ ที่มีผลต่อความเป็นไปทั้งด้านดีร้ายของมนุษย์ ร่วมไปถึงเหตุการณ์ช่วงจังหวะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาเป็นการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ และไกลหรือที่เรียกไว้ว่า วิชา โหราศาสตร์ และในเวลาต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆบุคคล ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขเหตุ จากร้ายให้กลายเป็นดี หรือผ่อนหนักให้เป็นเบา โดยวิธีการแก้ไข จะสัมพันธ์ผูกติดอยู่กับหลักศาสตร์วิชานั้นๆ ตามความเชื่อ


พิธีการจุดเทียนมหามงคล เปิดฟ้า เบิกดิน บูชาดาวนพเคราะห์  ถือเป็นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ด้วยที่ว่า ในแต่ละช่วงขณะ วันเดือนปี ดวงดาว ที่เรียกได้ว่า เป็นเทวดาประจำตัวประจำวาสนาของบุคคลนั้น ได้มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง จากตำแหน่งที่ดีไปสู่ตำแหน่งที่เสีย จากตำแหน่งที่เสียสู่ตำแหน่งที่ดี บุคคลจึงถือปฏิบัติสร้างความเป็นมงคลด้วยหลักวิชา ซึ่งในการจุดเทียนส่องแสงสว่างนั้น ถือเป็นการ  บูชาบอกกล่าวเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำดาวนพเคราะห์ ประจำตน ใช้แสงเตโชธาตุ เชื่อมกุศล ความดีที่เคยประกอบไว้ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันให้เกิดในจิต เพื่อเสริมในตำแหน่งดวงดาว ให้เกิดสิริมงคล ของแต่ละปีนั้นๆ ช่วยขจัดปัดเป่าวาสนาร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามเกณฑ์ในปีนั้นๆ ทั้งหนุนนำเปิดวาสนาบุญบารมีให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่อง ทั้งด้าน การงาน การเงิน สุขภาพ ความรัก ฯลฯ ที่ถือปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณ 


วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล (ด้วยเตโชธาตุ)วันขึ้นปีใหม่ 

ณ วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ จังหวัดนครราชสีมา 

เจ้าพิธีโหราพราหมณ์ โดย อาจารย์ อุตมะ ปภาภูธนะนันต์

พิธีบวงสรวงเปิดฟ้า เบิกดิน จุดเทียนมหามงคล(ด้วยเตโชธาตุ) บูชาดาวนพเคราะห์ชั้นสูงต้อนรับปีมังกร เป็นปีแรก สะเดาะเคราะห์ดาวดวงร้าย 

เพื่อเสริมสิริมงคลเปิดดวงชะตาราศี ดาวมหามงคลประจำตน เปิดโชคเปิดลาภ เป็นวาสนาบารมี 


จุดเทียนมงคลจำนวน 1,198 องค์

เทียนมหามงคลโบราณVVIP จำนวน 199 องค์  

เทียนมงคลโบราณ 999 องค์ 


เทียนทุกองค์นำเชื่อมเทียนชนวนหลัก ประจำดาวนพเคราะห์ ทั้ง 10 องค์ คลุมพิธี 

จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้


สนใจร่วมพิธีจุดเทียนติดต่อได้ที่ 094-625-2589 โรงเทียนอินทร์ประทาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.