Header Ads

 


ปราจีนบุรี-ชาวบ้านลาดตะเคียนรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

 ปราจีนบุรี-ชาวบ้านลาดตะเคียนรวมตัวประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

เวลา 09:00 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ภายในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์บุรีอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม บริษัท กรีน แคร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด วัตถุประสงค์ของการประชุมรับฟังความเห็นและต้องความเข้าใจกับประชาชนโดยการนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับฟังความเห็นและข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุม ขณะเดียวกันได้มีชาวบ้านลาดตะเคียนจำนวน 7 หมู่บ้าน รวมตัวกันประท้วงจำนวนกว่า 300 คนบริเวณในพื้นที่พร้อมทั้งนำป้ายการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พยายามเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อที่จะคัดค้านในที่ประชุมแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เข้าภายในพื้นที่เพราะเกรงว่าจะมีการปะทะกันอย่างรุนแรงจึงให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายออกไปตามจุดด้านนอกเท่านั้น


//////ณัฐวัฒน์  กุลเศรษฐ์สุวภา  096-3148288

ขับเคลื่อนโดย Blogger.