Header Ads

 


“วกส.รุ่น 4“ รับมอบเข็มจาก “องคมนตรี” จบหลักสูตร มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สร้างรากฐานชีวิตที่มีคุณภาพ

 “วกส.รุ่น 4“ รับมอบเข็มจาก “องคมนตรี” จบหลักสูตร มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สร้างรากฐานชีวิตที่มีคุณภาพ  ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4  พร้อมกล่าวว่า “เมื่อทุกท่านได้สำเร็จหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงนี้แล้ว เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร หรือทำการเกษตรส่วนตัว ขอให้สร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน และพอใช้ และขยายผลสู่ชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าทำได้ดังนี้ เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จ และความเจริญ ยิ่งขึ้นไป”


หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  เป็น

ผู้อำนวยการหลักสูตร  โดยมีผู้สำเร็จการอบรม  จำนวน 94 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งระบบอย่างครบวงจรผ่านการ บูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน  จึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย   


สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. โทร 025797435 ต่อ 3616


ขับเคลื่อนโดย Blogger.