Header Ads

 


อ.ลาดยาว-เปิดโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล( Stronger Together)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566   เมื่อเช้าเวลา 09.00 น พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (Stronger Together) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พ.ต.อ.อาณุ ปิ่นทอง ผกก.สภ.ลาดยาว,พ.ต.อ.เกียรติชาย อุ่นศรี ผกก.สภ.แม่เล่ย์,พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วิริยะเขษม ผกก.สภ.แม่วงก์,พ.ต.อ.อธิพงษ์ วุฒิวิวัฒนกุล ผกก.สภ.ชุมตาบง,พ.ต.อ.ภาณุพงษ์ กะระกล ผกก.สภ.แม่เปิน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน ซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจแม่เปิน แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เลย์ และ สภ.ลาดยาว เข้าร่วมในพิธีฯ  ตามที่-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการดำเนินโครงการ “สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม Stronger Together” มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน   พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ กล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะสรรค์สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ จึงขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจ และร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชุมชนและสังคมให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขความเดือดร้อนของสังคมได้ตรงกับความต้องการ🐓🐓ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 🐓🐓
ขับเคลื่อนโดย Blogger.