Header Ads

 


นายกฯเศรษฐา ขึ้นรถไฟ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC

ศูนย์ข่าวศรีราชา -   นายกฯ ขึ้นรถไฟจากหัวลำโพง ลงพื้ ที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  EEC ซึ่งเป็นโครงการสำคัญและอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางลงพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง พร้อมด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และนายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษาเมืองพัทยา ร่วมคณะตรวจราชการ


โดยนายกรัฐมนตรี เดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ขบวนรถพิเศษ 995 กรุงเทพ -แหลมฉบัง ที่ชานชาลาที่ 5 มายังสถานีรถไฟแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อไปตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง และพูดคุยประเด็นศักยภาพของพื้นที่สำหรับการรองรับสินค้าอุตสาหกรรมหนักในการนำเข้าและส่งออกของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบนโยบาย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน 8 ด้าน “ลงมือทำจริง” เพื่อดึงเงินลงทุนจากทั่วโลก ผ่านอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 คลัสเตอร์หลัก คือ การแพทย์ ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) BCG บริการ  ซึ่งได้ให้แนวนโยบาย ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง ตามระยะเวลา และเป้าหมาย หากติดปัญหาเรื่องใดขอให้รีบหารือกันระหว่าง กทท. และเอกชนผู้รับเหมา การก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป


 ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบท่าเรือ มุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียว  เน้นใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนและการต่อยอดพัฒนาสู่การใช้และผลิต Green Hydrogen ซึ่งจะทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เป็น Green Port 100% แห่งแรกของประเทศไทย 

จากนั้น ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำให้รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล  อ.ปลวกแดง จ.ระยองเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยไม่กระทบต่อภาคการผลิตและการลงทุน


พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ต่อด้วยไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE2)  อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.