Header Ads

 


ผอ.ฟ้า ร่วมถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานวัดอินฯบางขุนพรหมเงินทำบุญ 6.3 ล้าน

 


ผอ.ฟ้า ร่วมถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานวัดอินฯบางขุนพรหมเงินทำบุญ 6.3 ล้าน


ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานให้  MR.WANG DA WEI (คุณหวัง ต้า เหว่ย) และ MS.WU PEI NI (คุณ อู๋ เพ่ย หนี) นำทอดถวาย ตามที่ขอพระราชทาน  เพื่อน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ.วัดอินทราวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา  14.00 น.


โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2566 2566 ที่ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง ถนน วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 


คุณหวังต้าเหว่ย และ คุณอู๋เพ่ยหนี เป็น ประธานพิธี ตามได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกระฐิน เดินทาง เข้าถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในงานพิธีมี ผอ.ฟ้า นางสาวพรทิภา  สุพัฒนกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียม จานดำ PSI 160  พร้อมคณะ พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข (เจ้าคุณน้อย)เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.ร่วมพิธี


ในการนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานพิธี กันเนืองแน่น


นอกจากนี้ ผอ.ฟ้ายังได้ถวายพระสมเด็จวัดระฆัง 1,000 องค์ พระพุทธรูปปางหน้าปก พร้อมปัจจัย 100,000 บาท ให้กับ มูลนิธิวัดอินทรวิหาร โดยมี พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. และได้ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมในพิธี จากนั้นได้มอบพระสมเด็จวัดระฆังให้กับผู้มาร่วมงาน


สำหรับในปีนี้ ผ้าพระกฐิน น้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมถวายจตุปัจจัยเป็นเงิน 6,322,598.07 บาท ให้แก่วัดอินทรวิหาร เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามกับถวายพระภิกษุสามเณร  ต่อไป


ผอ.ฟ้า กล่าวว่า ประทับใจที่เห็นประชาชนเข้าวัดได้มากขึ้น และวันนี้ผอ.ฟ้านำพระมา 1 หีบ 1,000 องค์ เพื่อมาให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมบุญ  ประชาชนคือลูกหลานขององค์สมเด็จ ให้ประชาชนได้รู้ค่าของพระแท้ที่พิสูจน์ พุทธคุณได้ เมื่อคุณมาทำบุญที่นี่ก็ได้รับสิ่งที่ดีไปแถมยังได้รับพระแท้กลับไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนจากที่เข้าวัดมากอยู่แล้ว ให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก 


ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผอ.ฟ้าเชื่อว่าองค์สมเด็จท่านดลจิตดลใจให้ตนทำ เหมือน ที่ ผอ.ฟ้า อธิฐานจิตว่า "ถ้าอยากให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใด ขอให้ดลใจให้ข้าพเจ้าทำสิ่งนั้น" เมื่อนิมิตรมาก็ต้องนำพระมาแจกบูชาที่นี้ แต่ต้องดูว่าประชาชนที่เข้าวัดมามากที่สุดช่วงไหน เดี๋ยว ขอปรึกษาท่านเจ้าคุณก่อน 


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.