Header Ads

 


นนทบุรี พิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566”

 นนทบุรี  พิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566”

         วันอาทิตย์ที่ 10  กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร , นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

         เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 และการแข่งขันประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รณรงค์ปลูกฝัง จิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัด นนทบุรี โดยมีเรือเข้าร่วม การแข่งขันจำนวน 32 ลำ มีการแข่งขันเรือยาว 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรือยาว 30 ฝีพาย ชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ และการแข่งขันประกวดนัก พากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเดี่ยวบุคคล และ ประเภททีม 5 คน

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.1

ชนะเลิศ  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท ได้แก่ เพชรพชร ไทยน้ำทิพย์ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 - ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 160,00 บาท ได้แก่ หนุ่มเมืองนนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 - ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท ได้แก่ ขุนปราบ

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ พระระยาตาก


ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก.2

ชนะเลิศ - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ หนุ่มปิติภัทรสายย่อ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 90,000บาท ได้แก่ เจ้าแม่เพร็ชดารา 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 85,000 บาท ได้แก่ ขุนฤทธิ์ จ.นครราชสีมา

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ภัทรภูมินทร์ จ.อยุธยา

ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.1

ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท ได้แก่ แม่โขงเอกนาวา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 90,000 บาท ได้แก่ สิงห์ลำนัง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ได้แก่ สาวเมืองนนท์

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ดอกประดู่

ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ก.2

ชนะเลิศ - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ ขวัญใจโพหัก

รองชนะเลิศ อันดับ 1 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ เทพโกศล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 48,000 บาท ได้แก่ เทศบาลเมืองหลังสวน จ.ชุมพร

รองชนะเลิศ อันดับ 3 - ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 45,000 บาท ได้แก่ หมื่นวัยวรนาถ จ.นครสวรรค์

 ผลการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทเดี่ยว

ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ นายจิตติภัทร์ ต่อสุข (ภาคอีสาน)

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.ปริยวัตร ปะวะมะ (ภาคเหนือ) และนายณัฐพล สีหาราช (ภาคอีสาน)

ประเภททีม

ชนะเลิศ ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคใต้

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคอีสาน 

รองชะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ทีมภาคกลาง


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.