Header Ads

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา900น.ณ. วิหารจตุรมุข วัดสีกัน แขวงดอนเมืองกรุงเทพฯ จัดให้มีการ ประกอบพิธีบวงสรวง สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ในวาระ ครบรอบ 41 ปีมหามงคล

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน เวลา900น.ณ. วิหารจตุรมุข วัดสีกัน แขวงดอนเมืองกรุงเทพฯ จัดให้มีการ ประกอบพิธีบวงสรวง สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร. ในวาระ ครบรอบ 41 ปีมหามงคล

โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(ชวนปญุโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร วิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะหนใหญ่ตะวันออก ประธานฝ่ายสงฆ์และ

ไชยวัฒน์ ศรีเจริญธรรม

พลเอกประเสริฐ ยังประภากร

วีรยา ศรีเจริญธรรม ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงาน เริ่มด้วยพิธีพราหมณ์ อัญเชิญเทวดา ร่วมพิธีบวงสรวง จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ 


มีการปลุกเสก วัตถุมงคล เพื่อเพื่อให้ ผู้มีจิตศรัทธา นำไปบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล ในการดำรงชีวิต โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี จำนวนมาก


สุขสันต์แสงทับทิม ถ่ายภาพ

ฐิติณัฏฐ์ ประจวบโชค รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.