Header Ads

 


ปทุมธานีนครรังสิตเริ่มแน่นอน1ตุลาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินระยะทาง2,630

 ปทุมธานีนครรังสิตเริ่มแน่นอน1ตุลาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินระยะทาง2,630 

 วันนี้(14) ที่ห้องประชุมสัตตบุษย์  ชั้น 4 เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ดร. ร้อยตำรวจเอกตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต นายพสุธา  คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนทั้งสองฝ่าย พยาน  ร่วมพิธีลงนามบันทึกของตกลง(MOU) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานีระยะทางทั้งสองฝั่ง 2,630 เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะอาดและปลอดภัย เป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟตกหรือไฟดับจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เพื่อส่งเสริมนโยบายให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี ดดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์  ธูปกระจ่าง นาย ทน.รังสิต กล่าวว่า พื้นที่เทศบาลนครรังสิตอยู่ในเขตปริมณฑลเป็นเขตรองรับความเจริญของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าด่านที่ประชาชนจะแวะพักระหว่างทางเพื่อเดินทางต่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญมีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศที่มีประชาชนทุกสาธิตมาพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยมีบริษัทห้างร้านสถานศึกษาสถานที่ราชการต่างๆมากมายดังนั้นบริบทของเทศบาลนครรังสิตที่กล่าวมาจึงควรมีภาพลักษณ์ที่สวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาควรได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยแต่ในปัจจุบันกลับพบว่าในเขตเทศบาลนครรังสิตมีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆติดตั้งไว้รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบดบังทัศนียภาพที่สวยงามกระทบการเจริญเติบโตของต้นไม้ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครรังสิต ทำให้มองดูไม่สวยงามส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ซึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครรังสิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เห็นความสำคัญของการปรับสภาพภูมิทัศน์และจัดวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เป็นระเบียบสะอาดสวยงามปลอดภัยส่งเสริมภาพรับการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีจึงจัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายสายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.