Header Ads

 


มหกรรม ของดี....ชายแดนใต้ OTOP ทั่วไทย รวมใจสู่ปากน้ำโพ

ณ โดมแอร์สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ จัดมหกรรม ของดี..ชายแดนใต้ OTOP ทั่วไทยรวมใจสู่ปากน้ำโพ โดย ชาวภาคใต้ ได้ขนสินค้า-อาหารเลื่องชื่อ มาลุ้นงาน เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยภายในงานประกอบไปด้วยของดีขึ้นชื่อของชาวจังหวัด ชายแดนใต้ อาทิ ชาชัก เสื้อผ้า โรตี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ประจำจังหวัดชายแดนใต้ จากผู้ผลิตโดยตรง   โดยงานมหกรรมของดีชายแดนใต้ OTOP ทั่วไทยรวมใจสู่ปากน้ำโพ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-13 สิงหาคม 2566 ท่านจะพบกับอาหารท้องถิ่น ที่หากินได้ยาก อยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจและส่งเสริมผู้ประกอบการของชาวจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดระยะ เวลาการจัดงานนี้ และที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน เชิงการค้าของผู้ประกอบการ สินค้าในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ แข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมสนับสนุน เศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้น🐵🐵 ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240 🐵🐵
ขับเคลื่อนโดย Blogger.