Header Ads

 


นนทบุรี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือหลังการลงนาม MOU "สมาร์ท โชห่วยพลัส" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับร้านค้าพี่เลี้ยงโชว์ห่วย 16 ร้านค้า
 นนทบุรี อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือหลังการลงนาม MOU "สมาร์ท โชห่วยพลัส" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับร้านค้าพี่เลี้ยงโชว์ห่วย 16 ร้านค้า 

  

  เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (9 ส.ค.66) ณ ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานพิธีในพิธีการประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับพันธมิตร 27 หน่วยงาน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย, ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Supplier), ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี/ ระบบ POS / แพลตฟอร์ม, ผู้ให้บริการเสริม อาทิ ตู้เติมเงิน ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ, สถาบันการเงิน และผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อบูรณา การความร่วมมือในการมอบสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส พร้อมวางกลไกการทำงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “พี่เลี้ยงโชห่วย” โดยมีร้านค้าส่ง ค้าปลีกท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ (ร้านค้าต้นแบบ) ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในพื้นที่ให้เป็น “สมาร์ทโชห่วย” มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เป็นสมาร์ทโชห่วยที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ สู่การเป็นจุดศูนย์กลางของฟ้องถิ่นที่ช่วยกระจายสินค้าชุมชนให้กับคนในพื้นที่สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับร้านค้าพี่เลี้ยงโชว์ห่วยกว่า  16 ร้านค้า 


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า  ปี 2566 นี้ถือเป็นปีแรกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาสมาร์ทโชห่วยภายใต้แนวคิด “พี่เลี้ยง โชห่วย” โดยในปีนี้มีพี่เลี้ยงโชห่วย (นำร่อง) เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 21 ราย ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ การพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การเสริมสร้างองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาเป็นสมาร์ทโชห่วยในลำดับต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการตลาดทั้งบูธสินค้าราคาพิเศษจากร้านค้า พี่เลี้ยงโชห่วยและบูธ นำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากพันธมิตรโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,900 ราย สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 15 ล้านบาท ในส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาร้านค้าโชห่วยให้เป็น “สมาร์ทโชห่วย” ในที่นี้คือ ร้านค้าโชห่วยที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี มีการใช้ระบบ POS ในการบริหารจัดการร้านค้า และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ช่วยพัฒนาสมาร์ทโชห่วยผ่านกิจกรรมการปรับ ภาพลักษณ์ร้านค้าโดยมีทีมงานพี่เลี้ยงลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ความรู้และดำเนินการจัดร้านค้าและจัดเรียงสินค้าตามหลัก 5 ส (สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย) ช่วยปรับร้านค้าให้น่ามอง มีการจัดวางสินค้าเป็น หมวดหมู่ ดูสวยงาม มีระเบียบ สะดวกในการซื้อขาย ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวต่ออีกว่า  ขอขอบคุณพันธมิตรทั้ง 27 หน่วยงานที่ช่วยกันพัฒนาร้านค้าโชห่วยตามความถนัดของตัวเองอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ ได้กำหนดร่วมกันใน MOU อย่างเป็นรูปธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของพวกเราทุกฝ่ายในวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขยายผลความร่วมมือในวันหน้า โดยประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและพร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ จากทุกภาคส่วนที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการพัฒนาผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงร้านค้าโชห่วยด้วยเครื่องมือการพัฒนาที่ก้าวทันโลกยุคใหม่และตอบโจทย์ผู้ประกอบการในทุกระดับ  สุดท้ายนี้ขอฝากความห่วงใยและให้กำลังใจร้านค้าโชห่วยที่ก้าวสู่ การเป็นสมาร์ทโชห่วยแล้ว ขอให้ตั้งใจพัฒนาต่อไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมจะสนับสนุนท่านในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะร้านค้าโชห่วยถือเป็นหัวใจของชุมชนที่จะช่วยสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.