Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำกลุ่มองค์กรเกษตรกร เข้าร่วมงาน FTA Fair ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “ FTA Fair นำสินค้าไทย สู่ตลาดการค้าเสรี ” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมงาน FTA Fair ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “ FTA Fair นำสินค้าไทย สู่ตลาดการค้าเสรี ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และมีองค์กรเกษตรกรจากสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่ม M&T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร มาออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ดำเนินการโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

*การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ฉบับต่างๆ กฎระเบียบทางการค้า และโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก และได้นำผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายของกรม จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่กรมจัดในช่วงที่ผ่านมา ทั้งงานสัมมนา การลงพื้นที่พบหารือผู้ประกอบการ และโครงการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ มาเข้าร่วมออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 40 ร้านค้า ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป คุณภาพพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ และพร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ งานหัตกรรม ผ้าทอ เสื้อผ้า และเครื่องประดับ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนนิกแดรี่โฮม ไอศกรีมบุณยเกียรติเพชรบูรณ์ กาแฟทศกัณฐ์ ชาบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอน M&T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขามสมุทรสาคร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงชัยภูมิ มะม่วงเบาแช่อิ่มตราดีฟรุ๊ตส์สงขลา เครื่องประดับจากเทวิกาจิวเวลรี่ สินค้าหัตถกรรมจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนสินค้าจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
**ด้านสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมงาน FTA Fair ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “ FTA Fair นำสินค้าไทย สู่ตลาดการค้าเสรี ” ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2566 บริเวณลานชั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ซึ่งมีองค์กรเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครที่พร้อมจะเข้าร่วมงานคือกลุ่ม M&T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดยอมของกลุ่ม และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขยายตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพิ่มยอดจำหน่าย เพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่อไป 

--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ –- 


--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --- 


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร /น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.