Header Ads

 


ประมงจังหวัดเลย : จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ประมงจังหวัดเลย : จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หนองน้ำหนองหล่ม บ้านหนองนาทราย ม.5 ต.นาดินดำ อ.เมืองจ.เลย


    นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย อำเภอเมืองเลยและเทศบาลตำบลนาดินดำ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดินดำ นักเรียน พ่อค้าราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 250 คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

    ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากอำเภอเมืองเลย เทศบาลตำบลนาดินดำ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว จำนวน 4 ชนิด ได่แก่ ปลาสร้อยขาว ปลากาดำ  ปลาแก้มข้ำ ปลาแกง ชนิดละ 50,000 ตัว และได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนอีกจำนวน 100,000 ตัวเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสัตว์น้ำสำหรับชุมชน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.