Header Ads

 


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จัดพิธี บวงสรวง-เททองหล่อชนวนนำฤกษ์วัตถุมงคลพญาครุฑ รุ่น “สมบัติแผ่นดิน 140 ปี ไปรษณีย์ไทย”

 

ผู้สื่อ ข่าว รายงานว่า เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม เวลา 9:39 น


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จัดพิธี บวงสรวง-เททองหล่อชนวนนำฤกษ์วัตถุมงคลพญาครุฑ รุ่น “สมบัติแผ่นดิน 140 ปี ไปรษณีย์ไทย”


เพื่อสืบสานตำนานศิลป์ปฐมบท “ครุฑยุดแตรงอน” สัญลักษณ์ของกรมไปรษณีย์โทรเลข สู่ประติมากรรม บนยอดตึกไปรษณีย์กลาง ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดวิจิตรโดย ศาตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนี หรือ เจ้าคุณธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ บริเวณ ลานพิธี ไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานคร


พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

เสร็จพิธี เริ่มดีพร้อมทีมงาน แจกวัตถุของ มงคลให้กับประชาชน ที่มาร่วมงาน และมีผู้สนใจ สั่งจอง พญาครุฑ รุ่นต่างๆ เป็นจำนวนมากขับเคลื่อนโดย Blogger.