Header Ads

 


เพื่อไทย’ ยึด ‘มติ 8 พรรคร่วม’ หารือ ‘ชาติไทยพัฒนา’ รับฟังแนวคิดและแนวทาง แก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาล ‘นายแพทย์ชลน่าน’ ย้ำไม่ใช่การเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล เป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอให้ ‘8 พรรค’ พิจารณาร่วมกัน ‘เพื่อไทย’ ยึด ‘มติ 8 พรรคร่วม’ หารือ ‘ชาติไทยพัฒนา’ รับฟังแนวคิดและแนวทาง แก้ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาล  ‘นายแพทย์ชลน่าน’ ย้ำไม่ใช่การเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล เป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลก่อนเสนอให้ ‘8 พรรค’ พิจารณาร่วมกัน 


วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกันแถลงภายหลังการหารือแลกเเปลี่ยนความเห็นเพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งรัฐบาล ตามมติ 8 พรรคร่วม ที่มอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม 

.

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้รับมอบภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลมาจากพรรคก้าวไกล ภายใต้ความร่วมมือของ 8 พรรคร่วมซึ่งได้ปรึกษาหารือและมีมติมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการในการแสวงหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา โดย 1. หาเสียงสนับสนุนจาก สว. ซึ่งก็ได้มีคณะทำงานไปดำเนินการ และ 2. การแสวงหาแนวร่วมจากพรรคการเมืองที่มีอยู่ในรัฐสภา ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าจะต้องทำในนามพรรคการเมือง จึงได้เชิญพรรคการเมืองต่างๆ มาพบปะพูดคุย เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ 8 พรรคร่วมของเรา ที่ผ่านมาเราได้รับทราบความคิดเห็นของพรรคต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนเท่านั้น จึงจำเป็นต้องนำมาสู่การพูดคุยกันของคณะกรรมการบริหารพรรคต่างๆ ซึ่งยืนยันว่าเราใช้แนวทางที่ 8 พรรคร่วมมอบหมายภารกิจให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการ ซึ่งไม่ใช่การเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล แต่เป็นการเชิญมาพูดคุยว่าเราจะมีแนวทางไปสู่จัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไร 

.

“เราดำเนินการตามแนวทางตามเงื่อนไขที่ 8 พรรคร่วมมีมติให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการ ข้อพิจารณาทั้งหมดรวมไปถึงคำตอบที่ได้จะเข้าสู่การพิจารณาของ 8 พรรคร่วมว่าเห็นอย่างไร เราต้องจะเอาไปพูดคุยกัน ดังนั้นจึงขอเรียนว่าคำตอบที่ได้จากพรรคการเมืองต่างๆ นั้น ไม่ใช่การผลักดันให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใดๆ พรรคเพื่อไทยทำงานเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน ข้อเสนอ 3 ข้อที่ 8 พรรคร่วมให้แนวทางพรรคเพื่อไทยมาเราก็ทำงานตามนั้น ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นการที่เราทำตามกระบวนการ” นายแพทย์ชลน่านกล่าว   

.

นายวราวุธ กล่าวว่า การพูดคุยกันวันนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้ง คือการทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันอันเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนไทย ดังนั้นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่เราพูดถึงคือ การไม่แตะต้อง ไม่แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมไปถึงแนวทางทัศนคติต่อสถาบันที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย หากแนวทางของพรรคการเมืองใดมีแนวคิดเช่นเดียวกับพรรคชาติไทยพัฒนา คือไม่แตะต้องมาตรา 112 ไม่แก้ไข ไม่ยกเลิก และมีแนวทางทัศนคติในเชิงบวก เคารพเทิดทูนสถาบันก็จะสามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันได้ แต่ถ้าพรรคการเมืองใดมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนี้หรือคิดเห็นไม่ตรงกัน เราก็จะแยกย้ายกันทำงาน และถ้าพรรคเพื่อไทยซึ่งมีแนวทางคล้ายกับพรรคชาติไทยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันและมาตรา 112 หากมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเราก็ยินดีที่จะสนับสนุน แต่การทำงานของพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีแนวคิดแตกแยกออกไปออกจากจุดยืนของเรา และหากมีพรรคการเมืองใดมีแนวคิดแตกแยกออกไปก็ต้องแยกย้ายกันทำงาน 

 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.