Header Ads

 


โรงพยาบาลยางตลาด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้อง โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566

 โรงพยาบาลยางตลาด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้อง โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566


ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้อง โรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมม่านเมฆา โรงพยาบาลยางตลาด  อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด นำบุคลากรโรงพยาบาลทุกหน่วยงาน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอยางตลาด หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในอำเภอยางตลาด เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอยางตลาด จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้องโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ณ โรงพยาบาลยางตลาด 


กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การอบรมความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน การซักประวัติ คัดกรอง ประเมินสภาพผู้รับบริการ ที่งานผู้ป่วยนอก การเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปฯ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทำหัตถการที่จำเป็นที่งานห้องผ่าตัด การนอนพักรักษาตัวก่อนคนไข้กลับบ้าน ให้ความรู้โรค สุขศึกษา และการปฏิบัติตัว ที่ห้องสังเกตอาการ และงานวิจัยและพัฒนา 


โดยมี นพ.ทวี รัตนชูเอก

นพ.จิรัชย์ จิรธรรมโอภาส

นพ.ณรงค์ศักดิ์ ราชภักดี 

นำทีมศัลยแพทย์ ทั่วประเทศ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้โดยใช้วิธีส่องกล้อง และได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก วิสัญญีแพทย์ พยาบาลผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล จาก โรงพยาบาลยางตลาด และโรงพยาบาลจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.หาดใหญ่ รพ.โพนพิสัย รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ รพ.นครพนม รพ.อำนาจเจริญ รพ.มหาสารคาม รพ.สิรินธร ขอนแก่น รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี รพ. ขอนแก่น รพ.หนองคาย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รพ.วานรนิวาช รพ.กมลาไสย รพ.บรบือ รพ.ห้วยผึ้ง รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี  จำนวน 120 คน บุคลากรสาธารณสุข พยาบาลที่เกษียณอายุราชการ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา จากกองบังคับการตำรวจน้ำ จำนวน 7 คน อสม.ในพื้นที่ และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 519 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

จากนั้นยังมีข้าราชการตำรวจ จาก สภ.ยางตลาด นำโดย พ. ต.ท.วิชิต บุณยพิสุทธิ์  รอง ผกก ป. พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 24 นาย และ สิบเอกจักรพงษ์ ค้ำชู หัวหน้ากู้ภัยร่วมใจกาฬสินธุ์ สมเด็จ

สมาคมร่วมใจกาฬสินธุ์กุศลสงเคราะห์ นำทีมมาช่วยงานในครั้งนี้อีกด้วย 


#คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

#ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

#งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี

#งานสุขศึกษา

#โรงพยาบาลยางตลาดขับเคลื่อนโดย Blogger.