Header Ads

 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เร่งพัฒนาแรงงานอิสระยุค 4.0
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เร่งพัฒนาแรงงานอิสระยุค 4.0 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 สาขาการแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2566 ณ วัดพิกุลวนาราม ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน


นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี กล่าวว่าการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานอิสระและมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยมีนายอำเภอบ้านสร้าง นายเสฎฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ เข้าร่วมชมการฝึกอบรม และกล่าวให้แนวทางการประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมอีกด้วย


นอกจากมีการฝึกทักษะอาชีพแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับสิทธิรับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อยอดในการประกอบอาชีพ เป็นการันตีว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรี//////////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8689225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.