Header Ads

 


ตร.เมืองปากน้ำโพ ฝึกยุทธวิธีการระงับเหตุด้วย"ไม้ง่าม" และ ชมการสาธิตชุดอาวุธพิเศษ ( S.W.A.T)

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธาน ตรวจเยี่ยม การฝึกยุทธวิธีการระงับเหตุด้วยไม้งาม และชมการสาธิตชุดอาวุธพิเศษ (S.W.A.T.) มังกรพยัคฆ์ โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.วิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ชุดปฏิบัติการการเข้าระงับเหตุด้วยไม้ง่ามของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ชุดอาวุธพิเศษ ของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมในกิจกรรมฯ    ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีกรณีเหตุบุคคลคุ้มคลั่งอาละวาดทำร้ายทรัพย์สิน และทำร้ายประชาชน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง และหลายครั้งเป็นกรณีเหตุรุนแรง ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ทั้งประชาชนที่ประสบเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าระงับเหตุ รวมถึงตัวบุคคลผู้ ผู้ก่อเหตุด้วย สาเหตุสำคัญสืบเนื่องจากผู้ก่อเหตุบางราย เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช บางรายเสพสารเสพติดมากเกินขนาด บางรายเมาสุรา รวมทั้งเหตุอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุดังกล่าว ให้ทันต่อเหตุการณ์ และลดความสูญเสีย ของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ตำรวจภูธรภาค 6 นำโดย พลตำรวจโทอัครเดช พิมลศรี ผบช.6 จึงมีนโยบายให้ หน่วย จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ในการเข้าระงับเหตุบุคคลคุ้มคลั่งทำร้ายประชาชนขึ้น ในกรณีที่ได้รับแจ้งหรือพบบุคคล ซึ่งมี พฤติการณ์ อันน่าเชื่อว่า บุคคลผู้นั้นมีลักษณะผิดปกติทางจิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้นในขนาดปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดชุดอาวุธพิเศษ หรือชุดมังกรพยัคฆ์ และชุดปราบปรามคนคุ้มคลั่ง โดยใช้ไม้ง่าม ใน ทุกสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชน🤩🤩ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952 - 0838223240🤩🤩
ขับเคลื่อนโดย Blogger.