Header Ads

 


ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัด ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 ปราจีนบุรี  : ประมงจังหวัด ตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ แม่น้ำปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง

      

      นายกมล ผิวเหมาะ ประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้างและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบแหล่งทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หลังจากเกษตรกรได้ยื่นคำขอใบอนุญาต ฯ ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (ปลาทับทิมในกระชัง) ในบริเวณพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ลงวันที่  30 สิงหาคม 2559

    พร้อมกันนี้ได้แจก EM Ball เพื่อใช้ปรับสภาพน้ำและให้กำลังใจ รับฟังปัญหา คำแนะนำ เรื่องการจัดการเลี้ยงและเชิญชวนให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง มายื่นคำขอใบอนุญาต ฯ ให้ทันในห้วงเวลาทีกำหนดเพื่อให้เป็นไปตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558


ข่าว  อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8788789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.