Header Ads

 


พรรคพลังไทยรักชาติ หมายเลข 62 นำโดยนายพงศ์ภัทร อิ่มวรินทร์ หัวหน้าพรรค ผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีวาระการประชุม ทั้งสิ้น 5 วาระ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น ที่ผ่านมา พรรคพลังไทยรักชาติ หมายเลข 62 นำโดยนายพงศ์ภัทร  อิ่มวรินทร์ หัวหน้าพรรค ผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีวาระการประชุม ทั้งสิ้น 5 วาระ ประกอบด้วย

วาระที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พรรคพลังไทยรักชาติ วาระที่ 2 การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค พลัง ไทยรักชาติ วาระที่ 3 พิจารณางบการเงิน วาระที่ 4 ประเมิน กิจกรรมต่างๆของพรรคพลัง ไทยรักชาติ วาระที่ 5 อื่นๆ โดยมี สมาชิกพรรคผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนัก ปฏิบัติธรรมเทพประทานพร สำนักงานพรรค พลังไทยรักชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้ง แนะนำ รายชื่อ ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อนางมณีทิพย์ ธรรมสิริภัสสร 

ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ 2  ดร.อรุณวิชญ์  สุจริตจันทร์

ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับ  3 

นายกมล  ผอบทิพย์   ผู้สมัคร  สส.บัญชีรายชื่อ  ลำดับ  4 ดูแลผู้สมัครแบบเขตนายสมกฤต   บุญไชย  ผู้สมัคร สส.เขต 2  เชียงใหม่ หมายเลข 14


อภิรัฐ กุนกันไชย รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.