Header Ads

 


ผอเดชยัน รับแล้วส่งต่อรองอธืบดีภายหลังที่ มีคำสั่ง กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ข ๓/๒๕๖๖แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 ท่าน

 ผอเดชยัน รับแล้วส่งต่อรองอธืบดี


ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ภายหลังที่ มีคำสั่ง กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ ข ๓/๒๕๖๖แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 ท่าน

1.นาย เศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญชาญ วิศวกรรม ชลประทาน2.นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 2 และ 3 นายวรพงษ์ยังวนิชเศรษฐ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ดูให้ รายงานสรุปภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ให้ ผู้อำนวยการ กองพัฒนา แหล่งน้ำขนาดกลางทราบ


ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 เมษายนเวลา 11:00 น นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เปิดเผยกับทาง ผู้สื่อข่าวช่อง 13 สยามไทยทีวีว่า ตนได้รับรายงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และรายงานสรุป เรื่องดังกล่าว ถึง รองอธิบดีกรมชลประทาน ภายหลังได้รับรายงาน  ต่อข้อถาม คณะกรรมการตรวจพบ ตรงตามข้อร้องเรียนหรือไม่ เผยว่า ประเด็น ที่ไม่มีเหล็กเส้น เป็นเพราะ ตามแบบ ไม่ต้องมี ส่วนร่องน้ำ ที่ไม่มีการระเบิดหินออกก่อนนั้น ได้มีการทำท่อลอด ให้น้ำผ่านไปได้ แต่เนื่องจากว่ามีขยะเข้าอุดตันท่อดังกล่าว จึงทำให้น้ำล้นข้ามถนน ได้ ขณะนี้ ได้ทำการแก้ไขแล้ว ส่วนถนนที่พัง ก็มีการ ซ่อมแซม ต่อไป


อย่างไรก็ตามทีมข่าว ช่อง 13 สยามไทยทีวี จะตรวจสอบต่อไปว่าโครงการดังกล่าว และอื่นๆของชลประทาน พื้นที่เชียงใหม่ลำพูน ได้มีการก่อสร้างตามแบบ หรือไม่ รวมถึงประเด็น ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับเงินเวนคืน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ อ้างว่า ยังไม่ได้รับ อีกด้วย


อภิรัฐ กุนกันไชย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.