Header Ads

 


บิ๊กเกรียง" ผช.ผบ.ทบ. เยี่ยมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย จ.สงขลา และนราธิวาส

 


"บิ๊กเกรียง" ผช.ผบ.ทบ. เยี่ยมการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย จ.สงขลา และนราธิวาส


(24 มีนาคม 2566) เวลา 08.25 น. ณ บริเวณหลักเขตแดน ที่ 36/100 บ้านคลองช้างตาย ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก / ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ด้านกองกำลังเทพสตรี ก่อนพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกองกำลังชายแดนมาเลเซีย โดยมี ร้อยเอก Mazlan Bin Daud ผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบมาลายูที่ 2 (2 RAMD) พร้อมกองกำลังฯ ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมมอบนโยบายพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4, พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ 


จากนั้นเดินทางต่อไปที่ กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รายงานผลความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และงานก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่อำเภอตากใบ งานสร้างความเข้าใจการจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิด อุทยานการเรียนรู้ค่ายกัลยาณิวัฒนา หรือ Kanlaya Knowledge Park หรือ KK Park ที่จัดสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขณะดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของค่ายกัลยาณิวัฒนา ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนภายในค่าย ก่อนจะเดินทางต่อไปที่กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 อำเภอตากใบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวชายแดน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและมาให้กำลังใจเจ้าที่หน้าตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย รับทราบปัญหา อุปสรรคทั้งการเฝ้าจุดตรวจ, การควบคุมและจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง, จัดระเบียบพื้นที่ควบคุมช่องทางเข้า - ออก เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองกำลัง ไทย-มาเลเซีย สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้ได้นำกำลังใจและคำขอบคุณจากผู้บัญชาการทหารบกมายังเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละปฎิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนต่อไป


ด้าน แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแผนการสกัดกั้น ป้องกัน การลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฏหมาย การลักลอบข้ามแดนผิดกฏโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ, วางแผนซักซ้อมการปฏิบัติงาน อย่างเข้มงวดในห้วงเดือนรอมฎอน, และสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงวิธีการใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน


นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.