Header Ads

 


หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 2566ซึ่ง มีวาระการประชุม

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา08.00น.ที่ห้องประชุมอารีน่า โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานี พรรค ประชาธิปไตยใหม่นำโดยนายสุรทิน พิจารณ์

หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 2566ซึ่ง มีวาระการประชุม


1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

2. การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง

3. ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินเพื่อ อนุมัติ

4. การดำเนินการของพรรคการเมือง ที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา


 โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


ฐิติณัฏฐ์ ประจวบโชค รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.