Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะจาก AIT


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และนักศึกษาจากวิทยาลัย Massachusetts Maritime Academy ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
ในการนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A โดยมี นายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายสรุป และเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายสรุป อีกด้วย ขับเคลื่อนโดย Blogger.