Header Ads

 


ชลบุรี - วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี

   ที่ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ ซึ่งคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและพนักงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และผู้นำชุมชนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมถวายเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ให้กับวัดบางละมุงอีกด้วย

โดยนายเกรียงไกร  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ที่ถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ท่าเรือแหลมฉบังติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และวันนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 32 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุน ดังนี้

คือ 1.มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้ผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิ ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท ประกอบด้วย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา และโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

2.โครงการทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)

3.มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา “เพื่อดวงดาวน้อย” ให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 โรงเรียน  4.มอบรางวัลการประกวดคำขวัญ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “32 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง “ จำนวน 9 รางวัล 

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2566 ที่มีผลการเรียนดี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุตรพนักงาน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกลำดับชั้นการศึกษา รวมทั้งสิ้น 64  ทุน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.