Header Ads

 


วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) บริจาคเงิน 120,000 บาท ให้อำเภอสัตหีบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ มอบเงินให้กับอำเภอสัตหีบ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายอำเภอสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ

        ด้วยห้องสำนักทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ มีความคับแคบ แออัด ไม่สะดวกต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทางอำเภอสัตหีบจึงได้ทำการขยายห้องขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงกราบเรียนขอความอนุเคราะห์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง มายังวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศดังกล่าว พระครูทัสนียคุณากร ได้เล็งเห็นความสำคัญแก่พี่น้องประชาชน และได้พิจารณามอบเงิน จำนวน 120,000 บาท ให้แก่อำเภอสัตหีบเพื่อดำเนินการต่อไป 

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.