Header Ads

 


กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ


วันที่ 17 มกราคม 2566 พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพลา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมอู่ทหารเรือ กำลังพลจิตอาสา กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ชายหาดและทะเลให้มากขึ้น รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเล และคืนความสวยงามให้กับชายฝั่ง โดยร่วมกันช่วยเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

          ด้วยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ จึงจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยมุ่งหวังให้ กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้กำลังพลรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น การทำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน           โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันนี้ กำลังพลกรมอู่ทหารเรือ ร่วมกับข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่หาดพลา เพื่อป้องกันขยะเหล่านี้ไม่ให้ถูกพัดไปสู่ท้องทะเล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.