Header Ads

 


ประชุมร่วมติดตามการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ 9 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครสวรรค์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์  พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ นายวรวุฒิ  ตันวิสุทธิ์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ และการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่สนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม และประธานชมรมกีฬาต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”การประชุมเป็นการรายงาน ติดตาม และหารือ ทั้งในส่วนของ-การเตรียมการสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม -การเตรียมการจับสลากแบ่งสายจัดการแข่งขันกีฬา-การเตรียมการประชุม และการจัดการอบรมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย. 66 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์”กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 เม.ย. 66 ณ จังหวัดนครสวรรค์🫧🫧ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🫧🫧
ขับเคลื่อนโดย Blogger.