Header Ads

 


เก้าเลี้ยว “ปั่นสองล้อ เลาะชุมชน season 2” โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event

วันนี้ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ตลาดเจ้าค่ะ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ เลาะชุมชน season 2” โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ประจำปี 2565 โดยมีนายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์​ นายวัฒนากร ผิวผ่อง​ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาดิน พร้อมด้วย​ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และชมรมนักปั่นจักรยาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย​ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เชื่อมโยงบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event โดยเป็นกิจกรรม “ปั่นสองล้อ เลาะชุมชน season 2” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดโดยสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและจ้างงานในท้องถิ่น บูรณาการทำงานด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดนครสวรรค์  ในกิจกรรมฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 250 คน โดยเป็นการปั่นตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและเยี่ยมชมวิถีชุมชนในพื้นที่​ อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มจากจุดปล่อยตัวที่ตลาดเจ้าค่ะ ผ่านศาลเจ้าพ่อ/เจ้าแม่ เก้าเลี้ยว​ แวะกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล ผ่านวัดมรรครังสฤษฏ์  (ตะคร้อ)​ แวะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในโบสถ์ ซึ่งศิลปะปูนปั่นนาอีฟ​ หลังจากนั้นปั่นกับตลาดเจ้าค่ะ​ เลือกชม-ชิม-ช็อป สินค้า​OTOP​    และสินค้าพื้นบ้านของอำเภอเก้าเลี้ยว​น่ะเจ้าค่ะ💧ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​💧
ขับเคลื่อนโดย Blogger.