Header Ads

 


เมือง​สี่แคว!! Kick Off : Nakhon Swan Smart City โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนเขากบ(ขุนวิวรณ์ฯ)  เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิดโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสิรภพ มณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้า ภาคกลางตอนบน พร้อมด้วยนายพงศ์สวัสดิ์ หินแก้ว โทรคมนาคมจังหวัดนครสรรค์ ร่วมกันกล่าวรายงานและนำเสนอรายละเอียดของโครงการ  ในพิธีเปิดมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ นายมาโนช ชาวสวน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ ที่ 1 นางจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการประกาศรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะตามแผนพัฒนา “นครสวรรค์สมาร์ทซิตี้” (Nakhonsawan Smart City) และในส่วนที่เกี่ยวข้องคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบ สายไฟฟ้า สายสื่อสารและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้เทนราษฎร ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในเส้นทางวิกฤต และการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ในเขตชุมชนเมือง  1. โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งในส่วนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ  และดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานงานผ่านสภาผู้เทนราษฎร ด้านงบประมาณ จึงได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ มีพื้นที่การดำเนินการในระยะแรก ประกอบด้วย1. เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 117 จากแยกอุทยานสวรรค์-แยกพหลโยธินระยะทาง 1,590 เมตร 2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จ.นครสวรรค์ 2.1 เส้นทางทางหลวงหมายเลข 117 จากแยกพหลโยธิน-สะพานพิษณุโลกระยะทาง 1,870 เมตร 2.2 เส้นทางทางหลวงหมายเลข 3523 และถนนมาตุลีจากแยกเวียงดอย-สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ระยะทาง 2,650 เมตร 2.3 เส้นทางถนนพหลโยธินจากสะพานเดชาติวงศ์-สถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 3,390 เมตร รวม 2 โครงการ 4 เส้นทาง ระยะทาง 9,500 เมตร ( 9.5 กิโลเมตร) โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความปลอดภัย ความมั่นคง และความ เชื่อถือได้ของระบบสื่อสาร ภูมิทัศน์สวยงานทันสมัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์🐲🐲ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🐲🐲
ขับเคลื่อนโดย Blogger.