Header Ads

 


ปทุมธานี นครรังสิตเดินหน้าพัฒนาเมืองน่ามองสะอาดปลอดภัยนำสายไฟฟ้าลงดิน

 
ปทุมธานี นครรังสิตเดินหน้าพัฒนาเมืองน่ามองสะอาดปลอดภัยนำสายไฟฟ้าลงดิน

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และ นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาลนครรังสิต และ นายกัตติเมศร์ กรพัฒนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  และผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน

    โดย เทศบาลนครรังสิต และ PEA มีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ดังนี้ 1.ถนนรังสิต - นครนายก (โรงสูบน้ำ - สำนักงานเทศบาลนครรังสิต) ระยะทาง 370 เมตร และ 2.ถนนรังสิต - นครนายก (สำนักงานเทศบาลนครรังสิต - ฟิวเจอร์ปาร์ค) ระยะทาง 950 เมตร โดยนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝังใต้ดิน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

    ด้านร้อยตำรวจเอกตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากเราได้เห็นสายฟ้าสายสัญญาณได้บดบังทัศนียภาพต่าง ๆ บนพื้นที่สาธารณะจนเกิดปัญหา เราจึงได้เกิดนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่สิ่งทีเราตั้งใจคือทำให้ปัญหาของทัศนียภาพได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็มากขึ้นด้วย ผมได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้มานานแล้ว และเป็นปัญหาที่ใหญ่ วันนี้จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้ความกรุณาจากทางการไฟฟ้ามาร่วมกับเทศบาลนครรังสิตได้ทำเพื่อประชาชน โดยโครงการนี้จะเริ่มในต้นปี 2566 และจะใช้ระยะเวลา 1 ปีในการดำเนินการ จึงต้องขอขอบคุณททางการไฟฟ้ามาก ๆ ที่มาร่วมเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อพี่น้องประชาชน ในอนาคตทางเทศบาลนครรังสิตก็ยินดีที่จะร่วมโครงการกับการไฟฟ้าอีกหลายโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

     ส่วนนายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า หลังจาก MOU ในวันนี้แล้ว เราจะร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเพื่อออกแบบค่าใช้จ่าย หลังจากที่ได้ดำเนินการในส่วนนี้แล้ว จะได้จัดหาผู้ดำเนินการ โดยระยะเวลาดำเนินการใน 360 วัน หากต้นปีนี้ได้ผู้รับจ้างก็จะนับตั้งแต่วันนั้นจนถึง 360 วันก็จะแล้วเสร็จ.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.