Header Ads

 


กระทรวงพลังงาน​ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ มอบน้ำดื่ม​ 100,000 ขวด​ เพื่อสนับสนุนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

     วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น นายจุมพฎ​ วรรณ​ฉัตร​สิริ​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​เป็น​ประธาน การรับและส่งมอบน้ำดื่ม จากกระทรวงแรงงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ​ อาคารโดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   นายดุสิต​ พงศาพิพัฒน์​ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์​ เผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการประสานงานจากกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบน้ำดื่มขนาด 350 มิลลิลิตร 100,000 ขวด​ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่​ พ.ศ 2566​ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม​ 2566​ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ จึงส่งมอบน้ำดื่มให้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 10,000 ขวด มณฑลทหารบกที่ 31​ จำนวน​ 5,000 ขวด​ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับอำเภอ 15 อำเภอ อำเภอละ 5,000 ขวด และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 10,000 ขวด รวมทั้งสิ้น 100,000 ขวด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค   ด้านนายจุมพฎ​ วรรณ​ฉัตร​สิ​ริ​ รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และกำหนดให้มีการดำเนินการป้องกันและรถอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่​ พ.ศ 2566 โดยการทำงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ รวมทั้งการตั้งจุดตรวจหลัก จำนวน 33 จุด ในพื้นที่ 15 อำเภอ ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 เพื่อเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย🍈🍈ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🍈🍈
ขับเคลื่อนโดย Blogger.