Header Ads

 


ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่เยาวชนที่ประสบปัญหาด้านสายตา

 ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้แก่เยาวชนที่ประสบปัญหาด้านสายตา


ปราจีนบุรี – “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วย

นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ประสบปัญหามองเห็นไม่ชัด โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล และเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม 

โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาใน

การมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน โดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต”

เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Top Charoen Optical-Official เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen

###

ปราจีนบุรี – “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วย

นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี กิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ประสบปัญหามองเห็นไม่ชัด โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล และเด็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ให้ได้จำนวนกว่า 30,000 คนให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม 

โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ใช้สายตาใน

การมองระยะใกล้มากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ การสัมผัสกับเทคโนโลยี หรือทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสายตาและการศึกษาของเยาวชนโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องโรคตาขี้เกียจ ที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน โดยโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นโรคตาเขในระยะยาว

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและประสานงานกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต”

เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Top Charoen Optical-Official เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoenขับเคลื่อนโดย Blogger.