Header Ads

 


ด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายปิติณัช ศรีธรา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร สั่งการให้นายนพปฎล ศิริขันธ์ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ตรวจเข้มการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ตามนโยบายกรมศุลกากร มุ่งเน้นการปกป้องสังคม โดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้มงวดในการตรวจค้นจุดที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรเข้ามาในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศ ตลอดจนการป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยมีราคาต่ำกว่ามากอธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้รองอธิบดี สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และด่านศุลกากรในสังกัดไปดำเนินการตามนโยบายฯ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด นายด่านศุลกากรมุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ส่วนควบคุมทางศุลกากร จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวช้องของจังหวัดมุกดาหาร ไปดำเนินการตรวจค้นรถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร และถส่วนบุคคล ที่ผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และออกลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจากการตรวจค้นและลาดตระเวนตามจุดต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ทั้งกลางวันและกลางคืนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรมุกดาหาร บริเวณจุดเดินทางผ่านเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และช่องทางธรรมชาติตามริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศ สปป.ลาว ผลการดำเนินการภายในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา ไม่ปรากฎมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรเข้ามาในประเทศไทย และลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใดหากมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรเข้ามาในประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจและจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จะเป็นความผิด ตามมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร และพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ส่วนการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีความผิดตามมาตรา 242 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เช่นเดียวกัน โดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสี่เท่าของราคาของรวมคำอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะถูกริบของกลาง ด้วยทั้งนี้ ศุลกากรมุกดาหารจะเข้มงวดในการจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและเชื้อ ASF อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรในไทยออกจำหน่ายและผลักดันให้กลไกทางการตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาพ/ข่าว กฤษณพงศ์ แก้วเทศเดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.